top of page

İŞ, SAĞLIK ve COVID 19

2019'da bulaşıcı koronavirüs hastalığına (COVID-19) neden olan şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-COV-2) hızla tüm dünyaya yayıldı ve 2020 yazının sonlarına doğru 25 milyona yakın doğrulanmış vakaya, 825.000'den fazla ölüme neden olmuş ve dünya çapında toplumları altüst etmişti.


COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden insanların çoğu mevcut kronik hastalığı, ileri yaşı vb. nedeniyle yüksek sağlık riski altındaydı. SARS-COV-2 virüsü, sağlığımızı özellikle bulaşıcı hastalıklardan korumanın en önemli öncelik olarak görülmesi ve araştırma, eğitim, politika ve uygulama ile desteklenmesi gerektiğine dair sert bir hatırlatmadır. Şu anda dünya çapındaki akademiler, halk sağlığı, tıp ve iş dünyası, COVID-19 tedavileri ve virüs enfeksiyonunu önleme çözümlerinin peşinde iş birliği içindedir.

SARS-COV-2 salgını çok fazla dikkat gerektirse de diğer temel sorunlar göz ardı edilmemelidir. Uzun yıllardır obezite, fiziksel hareketsizlik, yetersiz beslenme, stres kaygıları, uyku bozuklukları ve kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar (örneğin, diyabet, hipertansiyon ve akıl sağlığı) ile ilgili giderek daha rahatsız edici sorunlar yaşıyoruz. Bu hastalıkların her biri kendi başına bir pandemi olarak adlandırıldı. Yine de tıbbi tedavi, bu pandemilerin çoğu için uygun bir değerlendirme olmayabilir çünkü bunlar genetik yatkınlığın, yaşam tarzı davranışlarının ve insanların kendilerini içinde buldukları fiziksel, sosyal ve ekonomik ortamların birbirine bağlı etkileriyle ilgilidir.


İş ve sanayi sektörü, çalışanları arasındaki sağlık durumundan doğrudan etkilenmektedir. Salgın durumunda işletmeleri fiziksel çalışma alanlarını kapatmaya ve insanları eve göndermeye sevk eden bir tehdit unsuru vardır. Bazı çalışanlar evlerinde önemli bir kesinti olmaksızın işlerine devam edebildiyse de birçoğu bunu yapamadı. Bunun ekonomi üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu ve milyonlarca kişi işlerini tamamen kaybetti.

Pandemik ve Sindemik

Tanım gereği pandemi, geniş bir coğrafi alanda meydana gelen ve nüfusun istisnai ölçüde yüksek bir oranını etkileyen bir hastalık salgınıdır. Bu nedenle koronavirüsün bir pandemiyi temsil ettiği oldukça açıktır. Yine de yukarıda belirtildiği gibi, bu aynı anda meydana gelen tek pandemi değildir ve bu çoklu pandemiler birbirinden bağımsız olarak faaliyet göstermemektedir. Bu çoklu salgınların bir sonucu olarak bugün yaşadığımız şey, bir "sindem" olarak adlandırılabilir.


Bir sindemikin ayırt edici özelliği; birbiriyle ters etkileşimde bulunan, her hastalık yörüngesinin karşılıklı seyrini olumsuz etkileyen, savunmasızlığı artıran ve deneyimlenen eşitsizlikler tarafından daha zararlı hale getirilen iki veya daha fazla hastalık durumunun varlığıdır (Lancet). Örnek olarak, obezitenin COVID-19 hastaları arasında artan ölüm riski ile bağlantılı olduğu gözlemi verilebilir. Ayrıca COVID-19'un etkileri kronik hastalıklar ve sağlıklı yaşam davranışları bağlamında; sindemikler ise, toplumlarda ortaya çıkan sosyal, ekonomik, çevresel ve politik nedenlerle şiddetlenen hastalıkları veya sağlık koşullarını anlamak için kavramsal bir çerçeve sağlar. Bu bağlam, insanların etkileşime girdiği davranışlarla ve dolayısıyla hastalığa maruz kalma, enfeksiyon ve olumsuz sağlık sonuçlarının riskleriyle doğrudan ilişkilidir.

İŞ VE SAĞLIK

İş ve sağlık birbiriyle yakından bağlantılıdır ve birbirine ihtiyaç duyar. Diğer yüksek gelirli ülkelerdeki vatandaşların sağlığı ile karşılaştırıldığında Amerikalıların sağlığı standartların altındadır. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri, 35 Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkesi arasında ortalama yaşam süresinde 27. ve bebek ölümlerinde 32. sırada yer aldı. Ayrıca, obezite prevalansı söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu kötü sağlık durumu Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik canlılığını etkilemektedir çünkü bireyler, aileler, topluluklar ve işletmeler için mali bir yük teşkil etmektedir.

HAZIR OLMAK

İş ve sağlık açısından COVİD-19 ile fiziksel hareketsizlik veya obezite salgınlarının zorluklarını üstlenmeye hazır olmak, merkezi bir ilke olarak sağlık ve önlem içeren bir plana sahip olmak anlamına gelir. İşçilerin ve ailelerinin sağlığını koruyarak başlar ve iş yerinde hastalık ve yaralanmalara maruz kalmayı önlemeye odaklanır. Buna ek olarak, sağlıklı bir yaşam tarzı ile optimal sağlığı teşvik etmek anlamına gelir ve bu da iş verimliliğini artıracaktır.

PANDEMİK OLAY KARŞITI SAĞLIKLI YAŞAM (HL- PIVOT)

Bu endişeleri gidermek amacıyla, Pandemik Olay Koruması için Sağlıklı Yaşam (HL-PIVOT) ağı kısa süre önce başlatıldı. Bu küresel ağ, sağlıklı yaşam girişimleri aracılığıyla insan direncinin ve yaşam kalitesinin desteklenmesine odaklanmıştır. Oluşum, COVID-19'un yanı sıra obezite, hareketsizlik ve kronik hastalıklar da dahil olmak üzere çağımızın başlıca pandemilerini ele almak için düzenleniyor. Bunu yapmak için odak noktaları şunlardır:

 1. Araştırma yoluyla bilgi keşfi,

 2. Eğitim yoluyla bir sağlık ve esenlik kültürü oluşturma,

 3. Belirli hedefleri ve planlanan faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek için politika destekleri

 4. Geniş erişim ve etki sağlamak için uygulama.

EYLEM ÇAĞRISI

İşletmeler çalışanlarını güvende ve sağlıklı tutmak, talebi karşılamak için üretim seviyelerini korumak ve kapılarını müşterilere açık tutmak için bir plana ihtiyaç duyar. Pandemiler veya sindemikler bağlamında, bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır ancak bilimi takip ettikçe güçlü bir rehber mevcuttur. Bunu iyi şekilde gerçekleştirebilmek için diğer sektörlerle iş birliği içerisinde olmak önemlidir.


İş için bir plan ve eylem çağrısı oluşturabilecek bir dizi etkinlik aşağıdaki gibidir. Bu eylemler birlikte ele alındığında hastalığı önleme, sağlığı koruma ve çoklu pandemi karşısında üretkenliği optimize etme noktasında bizlere yol gösterecektir.

 • SARSCOV-2 ve COVID-19 gibi bulaşıcı hastalık sorunlarını ele almak için tıbbi bakım ve halk sağlığı ile ortak hareket ederek pandemi sırasında işlerin ilerlemesini sağlamak için sürdürülebilir bir yaklaşım izlemede yerel liderliğe rehberlik sağlayın.

 • Virüs enfeksiyonlarını önlemek için bilimi ve uzmanların görüşlerini kullanın - örneğin, virüsün yayılmasını durdurmak, hijyene odaklanmak (el yıkama), maske takmak, tarama (enfekte çalışanları belirlemek için) ve sosyal mesafe. Bu dört unsuru kültür haline getirerek standart sağlayın.

 • İhtiyacı olan işçiler ve ailelerin sağlıklı yiyeceklere erişimini sağlamak için işletmeler ve topluluklar ile iş birliği yapın.

 • Uzun süreli hareketsizlikten kaçınmak için iş vardiyası sırasında hareket ve sağlıklı fiziksel aktivite seçeneklerine imkan sağlayın.

 • İşçilerin ailevi, özel durumlarıyla ilgili stresten uzak durmalarını sağlamak için onlara aileleriyle vakit geçirebilecekleri esneklikler sağlayın.

 • Fiziksel aktivite veya zihinsel sağlık için seçenekler sunan destekleyici grup aktivitelerinde güvenliği göz önünde bulundurun ve virüsün yayılmasını önleyin.

 • Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19, fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme için bilime dayalı kılavuzları uyarlayın ve uygulayın.

 • Esnek olun ve optimum etkiye odaklanın.

SON OLARAK

Fiziksel, zihinsel, finansal, sosyal ve duygusal olarak uygun olmak, insanları SARS-COV-2 ve bununla ilişkili COVID-19 gibi bulaşıcı bir hastalık virüsünün zorluklarına iyi hazırlar. Buna karşılık işverenler için, gerçekleştirilen işin hem niteliği hem de niceliği açısından iş gücü performansının azalması riskini de azaltır. Yeni oluşturulan HL-PIVOT Ağının fikirlerinin işyerinde uygulanması büyük olasılıkla iş ve endüstri sektörüne ve aynı şekilde sağlık sektörüne fayda sağlayacaktır.

18 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


Yazı: Blog2 Post
bottom of page